HAKKIMIZDA
HİZMETLER
KALİTE
TEKNİK BİLGİ
İLETİŞİM
anasayfa
hakkimizda
hizmetler
kalite
teknikbilgi
iletisimTUZ TESTİ CİHAZI  1990’lı yıllarının sonlarına doğru Avrupa Topluluğu tarafından ELV ömrünü tamamlamış Araçlar ile ilgili
2000/53/EC kodlu direktifi yayınlanmıştır.  Bu direktifinson hali uyarınca 1 Temmuz 2007 tarihinden itibaren ömrünü tamamlamış araç olarak adlandırılan hurda araçlardaki altı değerlikli (hexavalent) krom miktarı 2 gramı aşmayacaktır.  Bu direktife uyumu sağlamak ve sürekli kontrollere mahal bırakmama amacıyla Avrupa otomotiv endüstrisi insan sağlığına ve çevreye zararlı olan altı değerlikli krom kullanımını tüm kaplama malzemelerini için yasaklama yoluna gitmiştir. Bu yasaklar zamanla tüm endüstriyel ürünlere yayılmış ve sanayide Cr+6 kullanımı istenmeyen bir unsur haline gelmiştir.
X-RAY CİHAZI

Tekno Metal Kaplama olarak 2006 yılından bu yana çevreye ve insan sağlığına duyarlı Cr+3 pasivasyonlu kaplama yapmaktayız.
RoHS Belgemizle de bunu müşterilerimize kanıtlamış bulunuyoruz.

Avrupa Birliği müktesebatının iç  hukuka aktarılması sürecinde,  “Çevre” başlıklı konular oldukça önem kazanmıştır.Daha önce ayrı ayrı alınan emisyon, gürültü, atıksu deşarj gibi izin konuları ile geri kazanım, bertaraf, ara depolama, işleme, arındırma gibi lisans konularını bütüncül bir yaklaşım çerçevesinde ‘Çevre İzni /Çevre İzni ve Lisansı’ başlığı altında toplanması kararlaştırılmıştır.Firmamız ‘Çevre İzni / Lisansı’ alabilmiş ender firmalardandır.

Tekno Metal Kaplama olarak üretimimizin tüm aşamalarında denetim ve kalite kontrol sistemi kullanılır.
Firmamız İSO 9001 : 2008 kalite yönetim sistemi sertifikasına sahiptir.

ROHS DİREKTİFLERİ
ROHS -TR RESMİ GAZETE YÖNETMELİK
KALİTE POLİTİKAMIZ

 

*** PDF DOWNLOAD